Reumatropissa haetaan ideoita mielekkääseen tekemiseen yksin ja yhdessä. Tekemistä, joka saa mielen vireäksi sairaudesta huolimatta. Kuvassa piirroshenkilöitä tanssimassa letkajenkaa.

Mitä jos innostuisit tänään kokeilemaan jotain uutta? 

Reumaliiton Reumatroppi-hankkeessa tutkitaan, etsitään ja kokeillaan erilaisia "troppeja" reuma- ja tulesairaiden henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Reumatroppi-hanke on STEA:n rahoittama 3-vuotinen hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2020.

Reumatroppi-hanke 20202022

Reumatroppi-hankkeella pyritään lisäämään reuma- ja tulesairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Tavoitteena on aktivoida reuma- ja tulesairaita osallistujia ja parantaa heidän osallisuuttaan, toimijuuttaan ja elämänlaatuaan. Reumatroppi-ryhmätoimintamallin avulla selvitetään liikunnan, kulttuurin ja luontoelämysten vaikutuksia reuma- ja tulesairaiden henkilöiden elämänlaatuun ja tuotetaan tietoa vertaistoiminnan kehittämiseen. Samalla tuotetaan materiaalia itsesairastaville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lue lisää hankkeesta täältä...

Miten Sinä pääset mukaan Reumatroppiin?

Hankkeessa käynnistetään ja kehitetään syksyn 2020 aikana Reumatroppi-ryhmätoimintaa ja -toimintamallia. Syksyllä alkaviin ryhmiin haetaan mukaan pitkään sairastaneita reuma- ja/tai tulesairaita osallistujia, jotka pääsevät kokeilemaan ensimmäisinä tehoavatko ryhmätoiminnan "tropit". Syksyllä 2020 käynnistyy troppiryhmät Helsingissä, Kouvolassa, Oulussa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Loviisassa, Suomussalmella ja Porissa. Kysy lisää yhdistyksistä ja ilmoittaudu mukaan!