Pilotti syksyllä 2020

Troppikansioita pöydällä
Pilottivaiheen troppikansioita tehtailtiin talkoovoimin. Kuva: Reumatroppi

Syksyllä 2020 Reumatroppi-toimintaa kokeiltiin kuudessa paikallisyhdistyksessä Rovaniemellä, Suomussalmella, Oulussa, Kouvolassa, Loviisassa ja Helsingissä. Kaksi ryhmää kokoontui kasvokkain ja neljä muuta tapasi toisiaan verkossa. 

Yhdistykset saivat käyttöönsä kymmenen kerran ryhmätoimintamallin, johon kuului ryhmäläisen oma, teoriatietoa ja viikkotehtävät sisältävä Troppikansio sekä ryhmänohjaajan materiaali. Ryhmät tapasivat viikoittain parin tunnin ajan keskustelemaan teemasta ja tekemään erilaisia aktivoivia tehtäviä. Hanketyöntekijät striimasivat ryhmäkertojen teoria- ja aktivointiosuudet livenä kokoontuviin ryhmiin ja olivat myös paikan päällä mukana ryhmien ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla. Ryhmäkertojen lopuksi livenä kokoontuvat ryhmät lähtivät yhdessä ulos tekemään annettua ryhmätehtävää. Verkossa kokoontuvat ryhmät saivat käyttöönsä täydellisen kymmenen viikon viikko-ohjelman, jota vapaaehtoiset ryhmänohjaajat vetivät itsenäisesti hanketyöntekijöiden tuella. Sekä livenä että verkossa kokoontuvat ryhmät tekivät kokoontumisten välillä laajan valikoiman erilaisia, toinen toistaan innostavampia viikkotehtäviä ja jakoivat niihin liittyviä kuvia ja tunnelmia toisilleen omassa WhatsApp-ryhmässään.

Ryhmäläisille ja vapaaehtoisille ryhmänohjaajille tehtiin alkukysely pilotin alussa ja kattava loppukysely ryhmän päätyttyä. Lähes jokainen (96 %) ryhmän jäsen oli pyrkinyt parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan arjessa ja melkein yhtä moni (93 %) sanoi jatkavansa jotain ryhmän aikana aloittamaansa myös sen jälkeen. Ryhmän parasta antia olivat yhdessäolo, uusiin ihmisiin tutustuminen ja mielenkiintoiset ja monipuoliset tehtävät. Verkkotapaamiset meinasivat aiheuttaa aika ajoin haasteita, mutta kaikesta selvittiin ja verkkotapaamisten mahdollistama kokoontuminen nähtiin loppujen lopuksi hyvänä asiana. Mikä hienointa, yhdeksän kymmenestä ryhmäläisestä suosittelisi vastaavaa toimintaa muille reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaille henkilöille!