Maisterintutkielma ikääntyneen reumasairaan henkilön elämänlaadusta poikkeusaikana

29.6.2020

Kuvituskuva. Nainen istuu sohvalla ja kirjoittaa tietokoneella.
Kuva: Pixabay.com

Kesällä 2020 haastatellaan 10 ikääntyvää reumasairasta ja kuullaan heidän ajatuksiaan omasta elämänlaadustaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Samalla saadaan myös tietoa ainutlaatuisesta aikakaudesta, kun ihmisten kokoontumista ja osallistumista rajoitettiin.

Haastateltavat on poimittu satunnaisotannalla Reumaliiton jäsenrekisteristä ja heihin ollaan suoraan yhteydessä puhelimitse ja kysytään halukkuutta osallistua mukaan tutkimukseen. Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja se liittyy Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmaan. Tutkimustuloksia hyödynnetään Reumatroppi-hankkeessa.

Tutkielman toteuttaa Satu Marjakangas. Lisätietoa tutkimuksesta satu.marjakangas@reumaliitto.fi