Kouluttaudu Reumatroppi-ohjaajaksi!

Reumatroppi-ohjaajia yhteiskuvassa
Reumatroppi-ohjaajien täydennyskoulutus Siilinjärvellä marraskuussa 2021.

Reumatropin ryhmätoiminta on vapaaehtoisten vetämää, iloista ja rentoa toimintaa paikallisissa reuma- tai tules-yhdistyksissä tai valtakunnallisesti verkossa. Ryhmänohjaajalta ei vaadita erityistaitoja tai tutkintoja – riittää, että on itse kiinnostunut voimaan hyvin ja halukas innostamaan myös muita löytämään omia hyvinvoinnin lähteitään!

Vapaaehtoiset saavat Reumaliitolta ilmaisen koulutuksen, jossa käydään läpi Reumatroppi-toiminnan lähtökohtia ja teemoja, ryhmätoimintamateriaalia ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa jaetaan myös muilta ryhmiltä opittuja vinkkejä ja hyviä käytänteitä esimerkiksi mainostamiseen, tiloihin, toteutukseen tai ryhmätilanteisiin liittyen. Luonnollisesti ohjaajakoulutuksen aikana myös testataan itse muutamaa helppoa tapaa lisätä virkeyttä ja iloa arkeen.

Reumatroppi-ohjaajan apuna, tukena ja inspiraation lähteenä toimii valmis Reumatroppi-ryhmätoimintamateriaali. Kirjallinen materiaali sisältää 30 täysin valmista ryhmätoimintakertaa vaihtuvine teemoineen. Materiaali on rakennettu niin, että kuka tahansa pystyy vetämään sen avulla ryhmäkerran ilman aiempaa kokemusta ryhmänohjauksesta. Reumatroppi-toiminnassa kaikenlainen kokemus nähdään arvokkaana, ja niinpä sekä ohjaaja että ryhmäläiset voivat vapaasti maustaa materiaalia myös omilla ideoillaan ja inspiroitua kehittämään uutta tekemistä ja toimintaa!

Valmiin ryhmätoimintamateriaalin lisäksi uudet käynnistyvät ryhmät saavat mm. Reumatroppi-heijastinliivit (niin pitkään kuin niitä on jäljellä). Kannattaa siis lähteä mukaan!

Koulutuksen jälkeen

Koulutetut Reumatroppi-ohjaajat voivat aloittaa oman Reumatroppi-ryhmänsä omalla paikkakunnallaan tai verkossa. Tarjoamme kaiken mahdollisen tuen ja avun ryhmän käynnistämisessä ja sen aikana, ole siis rohkeasti yhteydessä!

Ennen ryhmän käynnistymistä on hyvä miettiä ainakin ryhmän toteutusmuotoa, ajankohtaa ja kokoontumispaikkaa: 

  • Reumatroppi-toimintaa voi toteuttaa kasvokkain, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Kukin ryhmä voi päättää itse, miten, missä ja milloin ryhmä kokoontuu. Kokoontumisia on myös järjestetty onnistuneesti vaihtuvissa julkisissa paikoissa, kuten kirjastoissa ja museoissa. Vaihtoehtoja on monia!
  • Reumatroppi-toiminta sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille osallistujille. Toimintaa ei siis tarvitse rajata esimerkiksi tiettyyn ikäryhmään tai diagnoosiin, jos yhdistys ei itse niin halua. On kuitenkin hyvä pohtia etukäteen, minkä kokoista ryhmää tavoitellaan ja mistä osallistujat löydetään.
  • Monikanavainen mainostaminen on todettu toimivaksi monissa yhdistyksissä. Mainostaa voi esimerkiksi paikallislehdessä, somessa ja muissa yhdistyksen tapaamisissa. Usein tehokkain keino saada osallistujia lähtemään mukaan toimintaan on kysyä heiltä suoraan kasvokkain tai puhelimessa.
  • Jotta ryhmäytyminen saadaan parhaiten käyntiin ja toimintaan syntyy jatkuvuutta, suosittelemme kokoontumaan viikoittain tai ainakin kahden viikon välein. Näin ryhmäläiset vielä muistavat viikkotehtävät, omat tavoitteensa ja toisensa ja ryhmästä muodostuu yhtenäinen matka.

Kun ryhmä käynnistyy, ilmoitathan siitä meille, niin lähetämme ryhmätoiminnan materiaalit postitse!

Ripaus Reumatroppia teidänkin yhdistykseen?

Etsimme koko ajan vapaaehtoisia kouluttautumaan Reumatroppi-ohjaajiksi. Tule mukaan! Ryhmänohjaajia on lähtökohtaisesti hyvä olla kaksi per yhdistys, jotta ohjaajat saavat tukea toisistaan ja voivat jakaa vastuuta. Kysy siis myös yhdistyskaveriasi mukaan koulutukseen.

Vuonna 2022 Reumatroppi-ohjaajien peruskoulutukset on järjestetty Teams-yhteydellä verkossa. Syksyllä 2022 pilotoitiin uutta, lyhyempää koulutusmallia. Kevennetyn koulutusmallin myötä ohjaajille ei enää lähetetä materiaalia ennakkoon, vaan keskeisimmät kohdat käydään läpi tiiviissä koulutusiltapäivässä, jonka jälkeen käynnistyvät ryhmät saavat materiaalin postitse. Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen käymästään koulutuksesta.

Järjestämme ryhmänohjaajille Teams-tapaamisia ja täydennyskoulutuksia. Kaikki ryhmiä vetävät ohjaajat pääsevät myös Reumatroppi-ohjaajien yhteiseen WhatsApp-ryhmään, jossa voi jakaa kuvia ja tunnelmia ryhmästä, jakaa omia ideoita ja kysyä vinkkiä muilta.

Kommentteja koulutukseen osallistuneilta: 

"Sain roppakaupalla ideoita, vinkkejä ja innostusta!"

"Kiitos, tää troppimatka on ollut huikea kokemus ja materiaalit ovat hyviä: asiantuntijoiden tekemiä. Arjen pieni extra, kun on troppipäivä."

"Olen ollut monenlaisessa koulutuksessa, mutta tämä koulutus oli ylitse muiden: monipuolinen, positiivinen, ryhmäytymistä tapahtui, taukoja sopivasti, toi hyvän mielen itsellekin ja innosti."


98 % koulutetuista antoi koulutukselle arvosanan erittäin hyvä tai erinomainen (keskiarvo 4,6/5)

Kuvasatoa ohjaajakoulutuksista ja ryhmistä: