Vapaaehtoistoiminta

Reumatroppi-ohjaajien täydennyskoulutus Siilinjärvellä marraskuussa 2021

Kouluttaudu Reumatroppi-ohjaajaksi!

Reumatropin ryhmätoiminta on vapaaehtoisten vetämää iloista ryhmätoimintaa, ja etsimmekin koko ajan ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneita vapaaehtoisia kouluttautumaan Reumatroppi-ohjaajiksi. Vapaaehtoiset saavat koulutuksen, jossa käydään läpi hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä teemoja sekä Reumatroppi-ryhmätoimintamallia, ohjaajana toimimista ja Reumatroppi-materiaaleja. Ohjaajakoulutuksen aikana kokeillaan myös virkistäviä troppeja.

Kommentti koulutukseen osallistuneelta: 

"Olen ollut monenlaisessa koulutuksessa, mutta tämä koulutus oli ylitse muiden: monipuolinen, positiivinen, ryhmäytymistä tapahtui, taukoja sopivasti, toi hyvän mielen itsellekin ja innosti."

Koulutuksen jälkeen ryhmänohjaajat pystyvät aloittamaan oman Reumatroppi-ryhmänsä. Ryhmäohjaajia on hyvä olla kaksi, jolloin ryhmän vetäminen helpottuu ja vastuu jakautuu kahdelle. Reumatroppi-pilottien aikana on saatu hyviä kokemuksia myös vielä useamman ohjaajan ryhmistä, jolloin vastuualueita on helppo jakaa, eikä toiminta kaadu esimerkiksi yhden ohjaajan sairastumiseen. 

Ennen ryhmän käynnistymistä on hyvä miettiä ryhmän toteutus, ajankohta ja kokoontumispaikka: 

  • Reumatroppi-toimintaa voi toteuttaa kasvokkain, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Kukin ryhmä ohjaajineen ja ryhmäläisineen voi päättää, miten, missä ja milloin ryhmä kokoontuu. Valtakunnallisessa toiminnassa usein ainoa toimiva konsti saada ryhmä kokoontumaan viikoittain, on toteuttaa sitä verkossa. Jos taas käytössä on omat toimitilat, niissä kokoontuminen lienee vaivattominta. Kokoontumisia on myös järjestetty onnistuneesti vaihtuvissa julkisissa paikoissa, kuten kirjastoissa ja museoissa. Vaihtoehtoja on monia. 
  • Jotta ryhmäytyminen saadaan parhaiten käyntiin ja toimintaan syntyy jatkuvuutta, suosittelemme kokoontumaan viikoittain tai ainakin kahden viikon välein. Tällöin ryhmäläiset vielä muistavat viikkotehtävät, omat tavoitteensa ja toisensa.
Tässä Rovaniemen ryhmässä kokoonnuttiin hybridinä, osa toimistolla ja osa omissa kodeissaan.

Kun ryhmä käynnistyy, ilmoitathan siitä meille, niin lähetämme ryhmätoiminnan materiaalit postitse. 

Meihin voi olla aina matalalla kynnyksellä yhteydessä niin ryhmän markkinointiin, käynnistymiseen, sujumiseen kuin materiaaleihinkin liittyen. Järjestämme ryhmänohjaajille Teams-tapaamisia sekä täydennyskoulutuksia. Meillä on helppoon yhteydenpitoon myös ohjaajien yhteinen WhatsApp-ryhmä, johon voi jakaa tunnelmiaan ryhmistä ja saada muilta tsemppiä ohjaamiseen.